Tři produkty Survival potvrdily svoje kvality

04. 07. 2014 -

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) kontrolovala v květnu několik dalších produktů značky Survival. Pro laboratorní kontrolu obsahu zakázaných látek a také kontrolu, zda-li obsah vybraných složek odpovídá deklaracím na obalu, si vybrala proteinový suplement Ultra Speed 80 Fair Power, sacharidový suplement Palatinose Gain 20 Fair Power a také aminokyseliny BCAA 4:1:1 Fair Power. U žádného z uvedených produktů SZPI neshledala v žádném z testovaných parametrů jediný problém. Pro zajímavost dodáváme, že byla testována přítomnost celkem 27 zakázaných látek – žádná z nich nebyla v žádném z uvedených produktů nalezena.