Nově navázaná spolupráce s Palestrou

08. 09. 2014 -

V rámci nově navázané spolupráce Vysoké školy tělesné výchovy a sportu Palestra a výrobce sportovní výživy Survival mají studenti a zaměstnanci Palestry možnost získat slevu až   35 % na výrobky zakoupené v e-shopu. Podrobnou informaci pro uplatnění slevy naleznou na nástěnce ve školním informačním systému. 

Akreditovaná Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o. je soukromou neuniverzitní vysokou školou, která rozšiřuje nabídku vzdělávacích příležitostí na úrovni bakalářských a magisterských studií se zaměřením na oblast tělesné výchovy a sportu a volného času. Navazuje na zkušenosti získané v průběhu devítileté existence VOŠ s obdobným zaměřením. Předkládaný studijní program je srovnatelný se systémem vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Více o vysoké škole najdete na www.palestra.cz.